בקצרה מהי תקנת השוק במקרקעין

"תקנת השוק" : הנוגעת לזכויות במקרקעין מעוגנת בדין הישראלי בסעיף 10 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1979 והיא מגינה על מי שרוכש מקרקעין בתום לב ובתמורה ובהסתמך על הרישום. ברם, לא כאשר ההסתמכות היא על מסמכים מזויפים הנוגעים לזהותו של המוכר.

תקנת השוק באה להתמודד עם מצבים של תחרות זכויות מתנגשות המתקיימת לגבי נכס מסוים שבו שני צדדים "רחוקים" – קרי צדדים שאין כל קשר חוזי בניהם.

הזכויות המתנגשות הן בעצם זכותו של הבעלים המקורי מצד אחד לבין זכותו של רוכש הנכס בתום לב מצד שני. אחד מהתנאים לתחולתה של "תקנת השוק" במקרקעין היא ההסתמכות של הקונה על מרשם המקרקעין (זאת אחת הסיבות לחשיבות לרישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים עם החתימה על הסכם המכר) שכן, אינטרס ההסתמכות הוא האינטרס העיקרי שעליו מבקשת התקנה להגן.

תקנת השוק קובעת למעשה את המנגנון בין הזכויות המתנגשות, תוך הצבת תנאים נוקשים אשר בהתקיימם תגבר הזכות המאוחרת בזמן על זכות הקניין של בעל הזכויות הראשון בזמן.

משרדנו מאמין בשקיפות מלאה וזאת על מנת
לתת ללקוח תמונה מלאה על כל התהליך תוך
מתן
מענה מקיף וזמין לכל שאלה ובקשה.

השאירו פרטים וקבלו שיחת יעוץ ללא עלות

    דילוג לתוכן