איזה בדיקות צריך לעשות לפני שרוכשים דירת מגורים?

דבר ראשון שצריך לבדוק לפני שרוכשים דירה הוא את המצב התכנוני של הנכס שאכן מדובר בדירת מגורים ולא במחסן מקלט וכיו"ב וכי קיים היתר בניה.

לפני רכישת הדירה ניתן לגשת למחלקת הנדסה של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאת דירת המגורים ולעיין בתיק בניין, לעיתים יש אי התאמות בין היתר הבניה (אישור רשמי מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לביצוע עבודות הבנייה) לבין המצב הפיזי של הדירה.

בנוסף, יש לבדוק בתיק בניין האם נשלחו מכתבי התראה/ צווי הריסה שכן במקרים אלה יש להיוועץ עם עו"ד וכן טופס 4 (טופס אכלוס).

רוכש יקר!
אין להסתמך רק על הרישום המופיע בנסח טאבו. הרישום לא תמיד תואם את המצב התכנוני של דירת המגורים.

מה יכולות להוות חריגות בנייה ומהן הסכנות הכרוכות בכך?
כאשר קיימת חריגת בנייה בנכס יכול הרוכש להיתקל במצב בו הבנק למשכנתאות יסרב לאשר לו את המשכנתא שלא נדבר על השפעה על שווי הנכס לכן, אנו ממליצים לעשות שמאות מוקדמת באמצעות שמאי מקרקעין מוסמך, באמצעותה נגלה בין היתר האם בדירה קיימות חריגות בנייה כדוגמת:

  • בניית מחסן ללא היתר
  • בניית חניה ללא היתר
  • ריצוף בחצר ללא היתר
  • בניית תוספת חדר ללא היתר
  • סגירת מרפסת ללא היתר

מהם המסמכים הדרושים הנוגעים לנוטלי משכנתא?

טרם נטילת משכנתא, יבקש מכם הבנק למשכנתאות להמציא לעיונו מספר מסמכים ובניהם, מסמכים שנוגעים אליכם: תעודת זהות (לאזרח ישראלי), דרכון ומסמך מזהה נוסף, לשכירים 3 תלושי שכר עבודה + טופס 106 לשנה קודמת, לעצמאים שומת מס לשנת המס הקודמת ואישור רו"ח לשנת המס הנוכחית, אישורי הכנסה ממקורות אחרים (דמי מזונות, שכר דירה (בכפוף להמצאת חוזה שכירות) קצבאות (זקנה , שארים, נכות, ילדים) – אישור מהגורם המממן, דפי חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים מחשבון בנק עבור כל אחד מהמבקשים, דוג' של שיק מחשבון הבנק ממנו תפרע ההלוואה באמצעות הרשאה לחיוב שייתם הלווה לבנק , טופס בקשה להלוואה מלא וחתום, תעודת זכאות ללווים בעלי זכאות.

מהו 'אישור עקרוני' למשכנתא?

'אישור עקרוני' למשכנתא הוא בעצם סמך שהבנק מפיק ולפיו (בהתאם לנתונים שמסרתם ולמסמכים נוספים שיכול ותידרשו להמציא) ובכפוף לאמיתותם הבנק מאשר כלפיכם שהוא יסכים (באופן עקרוני) להעניק לכם הלוואה המובטחת במשכנתא לצורך רכישת הדירה.

חשוב מאוד לקחת בחשבון וכן ולהציג בפני הבנק הלוואות ככל שנטלתם אם לרכישת רכב / לצורך מימון אירוע משפחתי ו/או לכל מטרה אחרת מאחר והבנק למשכנתאות יכול לסרב לתת לכם משכנתא כל שכן להסכים לתת לכם משכנתא בכפוף לפירעון אותן הלוואות.

משרדנו מאמין בשקיפות מלאה וזאת על מנת
לתת ללקוח תמונה מלאה על כל התהליך תוך
מתן
מענה מקיף וזמין לכל שאלה ובקשה.

השאירו פרטים וקבלו שיחת יעוץ ללא עלות

    דילוג לתוכן